Sunday, 8 February 2015

Lukurauhaa joka päivälle! Ihminen on hyvä.

Tänään vietetään lukurauhan päivää. Suomen kirjasäätiö on julkaissut jopa lakitekstin, mitä meidän tulee tänään noudattaman:

Lukurauhan laki

1§  Lukurauha koskee kaikenlaisia kirjoja ja kaikkia lukupaikkoja.

2§  Yhdessä lukeminen on sallittu.

3§  Yksin lukeminen on sallittu.

4§  Toisille lukeminen on sallittu.

5§  Toisen lukurauhan häiritseminen on kielletty.

6§  Oman lukurauhan häiritseminen toissijaisilla toiminnoilla on ankarasti kielletty.

Laajennetaan lukurauha koko maailmaan. Sodat on lopetettava heti. Rauha Ukrainaan, Lähi-itään, Afrikaan. Rauha uskontojen välille. Kaikki lapset kouluun, tytöt ja pojat, niin että kaikki oppivat lukemaan. Ja ne jotka osaavat lukea, lukevat niillekin jotka eivät osaa. 

Vietetään lukurauhaa joka päivä! 

Lukurauhan päivään tarvitaan tietysti kirjasuositus. Olkoon se Innon kustantama, Cambrigessä opettavan korealaisen huippuekonomistin Ha-Joong Changin 23 tosiasiaa kapitalismista.

Luku "Tosiasia numero 5", kertoo muun muassa miten ihminen toimii paremmin, jos häneen luotetaan, hän saa vastuuta ja häntä kohdellaan arvostaen. Samoin mikä vaan talousjärjestelmä toimii tehokkaimmin, jos se rakentuu ihmisen fiksuuden ja epäitsekkyyden varaan, eikä oletukselle alati jatkuvasta huijaamishalusta.

Ihminen onkin hyvä.

Oman edun tavoittelu on yksi ihmisluonnon voimakkaimpia piirteitä. Se ei kuitenkaan ole ihmisen ainoa vietti. Hyvin usein oman edun tavoittelu ei ole edes toiminnan päälimmäinen motiivi. Jos maailmaa todella kansoittaisivat taloustieteen oppikirjoista tutut omaa etuaan tavoittelevat yksilöt, se seisahtuisi, kun kaikki koko ajan jahtaisivat muita huijareita tai rankaisisivat kiinni jääneitä. Maailma ei voisi toimia nykyiseen tapaan, jos ihminen olisi täysin itsekeskeinen, kuten vapaiden markkinoiden taloustiede olettaa. Siksi tarvitaan talousjärjestelmää, joka huomioi ihmisen taipumuksen itsekkyyteen, mutta hyödyntää mahdollisimman hyvin myös muut toiminnan motiivit ja saa siten ihmisluonnon parhaat puolet esiin. Todennäköistä on, että jos oletamme toisista aina pahinta, juuri sitä myös saamme.  --

Moraalisuus ei ole harhaa. Kun joku toimii epäitsekkäästi – kauppias ei huijaa asiakasta, työntekijä paiskii töitä kenenkään vahtimatta, tai alipalkattu virkamies kieltäytyy lahjuksesta – useimmissa tapauksissa se johtuu siitä, että hän vilpittömästi uskoo tekevänsä oikein. Näkymättömillä palkkio- tai rangaistusmekanismeilla on vaikutuksensa, mutta ne eivät riitä selittämään kaikkea epäitsekästä toimintaa – minun nähdäkseni ei eivät edes suurinta osaa siitä – jo siksikin, että noita mekanismeja ei voisi olla olemassa jos olisimme täysin itsekkäitä. Vaikka Margaret Thatcher väittikin, että yhteiskuntaa ei ole olemassa ja on vain yksittäisiä miehiä, naisia, lapsia ja perheitä, todellisuudessa kukaan ihminen ei ole koskaan elänyt muista irrallisena ja itsekkäänä toimijana yhteiskunnan ulottumattomissa. Synnymme yhteiskuntiin, joissa vallitsevat tietyt moraalisäännöt, ja sosiaalistumisen myötä myös sisäistämme nuo säännöt.


No comments:

Post a Comment